بازرسی و نظارت فرماندار رازوجرگلان، بخشدار غلامان ، اداره صمت و شبکه بهداشت از نانوایی ها در ساعت 4:30 دقیقه بامداد
بازرسی و نظارت فرماندار رازوجرگلان، بخشدار غلامان ، اداره صمت و شبکه بهداشت از نانوایی ها در ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۴۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی