بازدید و بررسی مشکلات مددجویان بهزیستی بخش جرگلان توسط فرماندار و با همراهی معاون سیاسی فرمانداری،بخشدار جرگلان و سرپرست اداره بهزیستی شهرستان.
بازدید و بررسی مشکلات مددجویان بهزیستی بخش جرگلان توسط فرماندار و با همراهی معاون سیاسی فرمانداری،بخشدار جرگلان و سرپرست اداره بهزیستی شهرستان.
در این دیدار دکتر حسین پور فرماندار شهرستان ضمن بازدید،دستور پی گیری مشکلات مددجویان را دادند.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۵۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی