کارگروه  فرعی   اتباع و  مهاجرین  خارجی و کمیسیون  کنترل  و ساماندهی  اتباع  و مهاجرین خارجی غیر مجاز استان  با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار
کارگروه فرعی اتباع و مهاجرین خارجی و کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی غیر مجاز استان با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۷۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی